ייעוץ הנדסי וניהול פרויקטים הנדסיים

חברת גולן הנדסה ושמאות מקרקעין מספקת שירותי ניהול פרויקטים בכל תחומי ההנדסה האזרחית, בנייה ותשתיות ללקוחות פרטיים וציבוריים, משלב הייזום ועד לשלב האכלוס, וכן ייעוץ הנדסי ליזמים וקבלנים בכל שלב בפרויקט.

לחברה ניסיון נרחב שנצבר בפרויקטים בתחומים רבים ומגוונים החל מייעוץ בתחומי האפיון ופרוגרמות, סקרים ובדיקות היתכנות, ליווי הליכי תכנון סטטוטוריים, ניהול התכנון המפורט בדגש על בדיקות כלכליות לאורך מחזור חיי הפרויקט, ניהול הליכי ההתקשרות עם גורמי הביצוע ופיקוח על שלבי ההקמה עד המסירה ללקוח, בקרה על תהליכי תכנון, בקרה על תהליכי ביצוע, פיקוח על קבלנים, בדיקת חשבונות יועצי תכנון ובדיקת חשבונות קבלנים.

החברה פועלת בשיתוף עם יועצים ומומחים בתחומים נוספים על מנת להבטיח מענה הנדסי ומומחיות בהתאם לצורכי הפרויקט

ייעוץ הנדסי ליזמים

יעוץ הנדסי הינו נדבך חשוב בפרויקטי נדל”ן וביכולת למימושם תוך עמידה בלוחות זמנים, בתקציב נתון ובאיכות המיטבית. נציגי החברה הינם בעלי הכשרה וידע בתחום ההנדסה האזרחית וניהול פרויקטים, המשלבים ידע תיאורטי עם היכרות מעשית של שוק הבנייה, המגובה בניסיון רב של ביצוע, ניהול וליווי עשרות פרויקטים בעבר ובהווה.

  בדיקת כדאיות – בחינת פרויקטים ומגרשים לפני רכישה כולל הערכת מצב הנכס, בדיקת זכויות בניה, חלופות תכנוניות, אומדן עלויות תכנון, ואומדן עלויות ביצוע.

  בחינת פרויקט במהלך הביצוע, תוך בדיקת האלמנטים העיקריים המרכיבים את הפרויקט כדוגמת תקציב, אומדן לגמר, רווחיות, לוח זמנים, בעיות ביצוע ועוד. ניתוח הפרויקט על בסיס נתונים מפורטים, ניהול סיכונים, סיכום, לקחים ותובנות.

  אומדן עלויות הקמה ובקרת הסכמי ביצוע, הכנת תקציבים מפורטים.

  ליווי הנדסי – ליווי הנדסי כחלק מליווי פיננסי לפרויקטי בניה ותשתיות.

  חוות דעת הנדסיות למגזר העסקי והפרטי בשילוב חוות דעת שמאיות.

  ניתוח לוחות זמנים – הכנה וניתוח לוח זמנים מפורט ב-MS-PROJECT בתצורת גאנט המותאם אישית לכל פרויקט וכולל בתוכו את כל מרכיבי הבנייה, משלב התכנון ועד לשלב המסירה, תוך מעקב חודשי אחר התקדמות הביצוע בפועל אל מול התכנון המקורי.

שירותים בשלב הייזום והתכנון

שלב טרום הביצוע בפרויקטים הינו בעל חשיבות רבה ולו השפעה רבה על שלושת מרכיבי ההצלחה בפרויקט: תקציב – איכות – לוח זמנים. החברה מנהלת את תהליך התכנון בכל פרויקט תוך ראייה רחבה והסתכלות עתידית ומוקפדת לצורך התאמה אישית לדרישות הלקוח. מתוקף ניסיונה המקצועי, החברה מתמחה בניהול תכנון קפדני ומדויק, תוך ביצוע בקרת תכנון ופתרון בעיות במהלך הדרך, ומבטיחה שכל התהליך יהיה יעיל כבר מהשלבים הראשונים, עד לקבלת התוצר המושלם.
כמו כן, נציגי החברה מלווים את תהליך הרישוי בעירייה וברשויות השונות, עד השלמת התהליך וקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך הפקת היתר הבניה.

  עריכת מפרטים טכניים לצורך הסכמים עם לקוחות ושוכרים.

  הכנת פרוגרמה פונקציונאלית ושיווקית.

  הכנת תוכנית עסקית במטרה להשיא את תועלת היזם.

  ניהול ותאום מתכננים הנשכרים ע"י המזמין. קיימת אפשרות לשכור את היועצים ב-"כובע" של קבלן ראשי.

  עריכת הסכמי יועצים.

  עריכת אמדן עלות הקמה לפני תחילת התכנון ועדכון במהלך התקדמות התכנון.

  ליווי שוטף של הליכי הרישוי מהיתר הבנייה עד לטופס 4 כולל קידום וזירוז תהליכים ברשויות ובמוסדות התכנון כפי שיידרש.

  ניהול הכנת תב"ע.

  השוואת חלופות תכנון בשלבי תכנון מוקדמים.

  ליווי ועריכת הסכמי פיתוח עם רשויות מקומיות.

  ניהול יועצים משפטיים ושמאיי מקרקעין אשר מהווים חלק מצוות הפרויקט
עריכת מכרזים לבחירת קבלנים, בדיקה והמלצה על הקבלנים, ניהול מו"מ עם קבלנים.

  הכנת לוח זמנים מפורט לפרויקט בתרשים גאנט ועדכונו באופן שוטף.

  הכנת תזרים מזומנים חזוי לפרויקט.

שירותים בשלב הביצוע

  ניהול ביצוע, ניהול קבלנים וספקים.

  הכנת פרוגרמת בדיקות מעבדה במהלך הביצוע.

  פיצול מכרזים לקבלנים במקצועות השונים בהתאמה לפרויקט לצרכי הלקוח.

  פיקוח הנדסי מקצועי ברמה גבוהה.

  בדיקת כמויות וחשבונות קבלנים.

  ניהול ישיבות קבלנים ומעקב ביצוע.

  הכנת דוחות מעקב תקציבי ודוחות תשואה במהלך הביצוע.

  עריכת מכרזי קבלנים "גמישים" כדי להתאים את הביצוע להחלטות שמתקבלות תוך כדי הפרויקט מתוך הכרה שלא ניתן למנוע את השינויי.

  שמירה על התקציב וליווי מקצועי של כל שינוי (כתוצאה מעדכון פרוגרמה או אירועים בלתי צפויים מראש) בהיבט של תקציב ולו"ז.

  בדיקה וניתוח מחירי עבודות נוספות של קבלנים.