תביעות ביטוח, אמדן עלות תיקונים עקב נזקים וליקויים

אירועים כמו שיטפון, שריפות או ליקויים הנדסיים כמו קריסת קיר תומך עלולים לגרום לנזקים קשים למבנים ולתכולה וכן לתשתיות בתוך ומחוץ למבנים. במקרה כזה, נדרש לבצע ניתוח הנדסי של האירוע והגורמים שהובילו לנזקים וכן יש לבצע הערכת עלות שיקום הנזקים או עלות הקמה מחדש של החלק שניזוק. לעיתים נגרמים גם נזקים עקיפים כדוגמת ירידת ערך של שווי הנכס גם לאחר תיקון הנזק או אבדן דמי שכירות עקב השבתת הנכס.

החברה מספקת חוות דעת מומחה בתחום הנדסת בניין ושמאות עבור בעלי מבנים ותשתיות לצורך קבלת תגמולי ביטוח בגין הנזק.  מיד לאחר ההזמנה, ייערך סקר הנדסי מקיף באתר לצורך תיעוד הנזקים והליקויים ולאחר מכן יוכן אומדן הנדסי של עלויות הבניה באמצעות מחירונים מקובלים בשוק או על סמך ניסיון מקצועי של ירון גולן.

ניתוח אירועי כשל בתחום הנדסה מחייב ניסיון רב וידע הנדסי של חוקים, תקנים, שיטות בניה ושיקום, חומרי בניה, עלויות בניה, תכנון אדריכלי והנדסי ועוד.

חוות הדעת תאפשר לכם למצות את הזכויות שלכם מול חברת הביטוח באופן הוגן ומקצועי ויסייע לכם מול שמאי  חברת הביטוח.