שמאות מקרקעין

סל השירותים והפתרונות שלנו כולל:

  הערכת נכסים מכל סוג ובכל ייעוד: מגורים, מסחר, תעשייה, מלונאות ועוד 

  עריכת שומת מקרקעין ללקוחות פרטיים, עסקיים וציבוריים לכל מטרה: מכירה, קנייה, בטוחות, פירוק שיתוף ועוד 

  הערכת שווי ירידת ערך עקב נזקים, ליקויים ופגמים 

  ייעוץ ליזמים בשלבי ייזום ראשוניים, בחינת כדאיות השקעה בפרויקטים של נדל"ן מניב ונדל"ן למכירה (קישור לדף בדיקת כדאיות כלכלית)

  בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקטים למגורים, לרבות תמ"א 38  (קישור לדף תמ"א 38 ופינוי בינוי)

  בחינת שימוש מיטבי וליווי הליכי התכנון וההשבחה (קישור לדף בדיקת כדאיות כלכלית)

  מתן שירותי ליווי פיננסי של פרויקטי בנייה ועריכת דוחות אפס. (קישור לדף בדיקת כדאיות כלכלית)

  ייעוץ וליווי בהכנת תב"ע, כולל טבלת איחוד וחלוקה ובדיקת כדאיות כלכלית לפינוי-בינוי

  שומות סטטוטוריות – היטל השבחה, פיצויים לפי סעיף 197 והפקעות

  מיסוי – חוות דעת נגדית, היטל השבחה, מס שבח, מנהל מקרקעי ישראל

  הכנת שומת דמי שימוש ראויים לקרקעות, לדירות ולמבנים

  דיירים מוגנים – שומת דמי מפתח, דמי פינוי ועוד

  רשות מקרקעי ישראל – ערעור על שומות של רמ"י לצורך חידוש חכירה, דמי היוון, יובל חכירה, דמי היתר ועוד

  ביצוע תחשיבי פחת שווי עקב ליקויי בנייה וחוסר התאמה למפרט ולחוזה המכר

  מתן חוות דעת לבתי המשפט בכל תחום המשלב הנדסה ושמאות מקרקעין, מומחה מטעם תובעים, נתבעים או מומחה מטעם בית המשפט

  ביצוע בוררות במחלוקות בין מזמין לקבלן (קישור לדף בוררות)

  פרוק שיתוף במקרקעין (קישור לדף פרוק שיתוף)