שמאות מקרקעין

מקצוע שמאות מקרקעין מוסדר בחקיקה ובגופים סטטוטוריים שונים המשמשים רגולטורים כמו מועצת שמאי המקרקעין.

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא להעריך שווי נכסי מקרקעין וכן לשמש כיועץ ומורה נבוכים לכל גורם עסקי, ציבורי או פרטי העוסק בייזום ומימון פרויקטים וכן רכישה או מכירת נדל"ן מכל סוג (מגורים, מבני מסחר, מבני ציבור, חניונים, בתי אבות, תעשיה וכו'). המקצוע דורש ידע וניסיון בשוק הנדל"ן וכן בקיאות בחוקים ובפסיקה בנושאי מקרקעין, תכנון ובניה, הנדסה, מיסוי ועוד.

הגדרת ייחוד המקצוע של שמאי מקרקעין מוגדר בחוק שמאי המקרקעין, התשס"א- 2001.
בסעיף 12 (א) נקבע כי לא תוגש לבית משפט שומת מקרקעין אלא אם נערכה בידי שמאי מקרקעין.
בסעיף 13 נקבע כדלקמן:
(א) כי לא יעסוק אדם בשומת מקרקעין דרך שירות לכל בשכר, אלא אם כן הוא שמאי מקרקעין.
(ב) העוסק בשומת מקרקעין בניגוד להוראות סעיף קטן (א), דינו – קנס כאמור בסעיף קטן 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).
(ג) המתחזה לשמאי מקרקעין או המשתמש בתואר שמאי מקרקעין או בכינוי דומה העשוי ליצור רושם שהוא שמאי מקרקעין, והוא אינו שמאי מקרקעין, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק .

סל השירותים והפתרונות שלנו בתחום שמאות מקרקעין כולל כולל:

  הערכת נכסים מכל סוג ובכל ייעוד: מגורים, מסחר, תעשייה, מלונאות ועוד 

  עריכת שומת מקרקעין ללקוחות פרטיים, עסקיים וציבוריים לכל מטרה: מכירה, קנייה, בטוחות, פירוק שיתוף ועוד 

  הערכת שווי ירידת ערך עקב מטרדים, נזקים, ליקויים ופגמים

  ייעוץ ליזמים בשלבי ייזום ראשוניים, בחינת כדאיות השקעה בפרויקטים של נדל"ן מניב ונדל"ן למכירה 

  בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקטים למגורים, לרבות תמ"א 38 

  בחינת שימוש מיטבי וליווי הליכי התכנון וההשבחה

  מתן שירותי ליווי פיננסי של פרויקטי בנייה ועריכת דוחות אפס

  ייעוץ וליווי בהכנת תב"ע, כולל טבלת איחוד וחלוקה ובדיקת כדאיות כלכלית לפינוי-בינוי

  שומות סטטוטוריות – היטל השבחה, פיצויים לפי סעיף 197 והפקעות

  מיסוי – חוות דעת נגדית, היטל השבחה, מס שבח, מנהל מקרקעי ישראל

  הכנת שומת דמי שימוש ראויים לקרקעות, לדירות ולמבנים

  דיירים מוגנים – שומת דמי מפתח, דמי פינוי ועוד

  רשות מקרקעי ישראל – ערעור על שומות של רמ"י לצורך חידוש חכירה, דמי היוון, יובל חכירה, דמי היתר ועוד

  ביצוע תחשיבי פחת שווי עקב ליקויי בנייה וחוסר התאמה למפרט ולחוזה המכר

  מתן חוות דעת לבתי המשפט בכל תחום המשלב הנדסה ושמאות מקרקעין, מומחה מטעם תובעים, נתבעים או מומחה מטעם בית המשפט

  ביצוע בוררות במחלוקות בין מזמין לקבלן 

  פרוק שיתוף במקרקעין