חוות דעת לבתי משפט

מהנדס ושמאי מקרקעין ירון גולן הינו בעל ניסיון רב בהכנת חוות דעת לבתי משפט מטעם תובעים או נתבעים בנושאי שמאות מקרקעין והנדסת בניין. לקוחות החברה הם דיירים, קבלנים, יזמים, עורכי דין, רואי חשבון, בעלי דירות ונכסים ועוד.

במהלך השנים הוגשו על ידי ירון גולן חוות דעת רבות כמומחה בית משפט. מומחה בית משפט משמש כ-"ידו הארוכה" של בית המשפט לצורך קבלת הידע, הנתונים והעובדות בנושאים מקצועיים שאינם בידי בית המשפט וזאת על מנת לסייע לבית המשפט להגיע למסקנה משפטית נכונה.

הכנת חוות הדעת מחייבת מקצועיות, קפדנות ירידה לפרטים, יצירתיות והבנה של כל נקודות המחלקת. ירון גולן צבר ניסיון רב ומביא ערך רב ללקוחות, בין אם אלה תובעים או נתבעים.

דוגמאות לחוות דעת שהוגשו לבתי המשפט עבור הלקוחות:

  בדיקות איכות של דירות מגורים או של נכסי נדל"ן אחרים לאחר גמר בניה ("בדק בית") או במהלך הבניה

  הערכת שווי עבודות בניה שבוצעו בפרויקט בניה לצורך התחשבנות בין מזמין/יזם לקבלן בגמר פרויקט או לפני גמר פרויקט כתוצאה מסכסוך או מחלוקת בין הצדדים

  הערכת שווי נכסים לצורך פרוק שיתוף או לצורך איזון בין יורשים

  הערכת שווי נזקים כתוצאה מליקויי בניה, פגעי טבע, תאונות, שריפות, רשלנות ועוד

  הערכת שווי עבודות שיפוץ נכסי נדל"ן, דירות וכו'

  הערכת ירידת ערך כתוצאה מליקויים שלא ניתן לתקן או מטרדים

  שווי עבודות לצורך איזון וחלוקת עלויות בין שכנים

  אומדן עלויות בניה בפרויקטים

  פתרונות הנדסיים לתיקון ליקויים ונזקים

  הערכת שווי עבודות עבור מס שבח

  תביעות ביטוח

  חוות דעת בשמאות מקרקעין , הערכת שווי קרקעות ונכסי נדל"ן

להלן רשימה חלקית של תיקים בהם ירון גולן מונה כמומחה מטעם בית המשפט:

  ת"א 346-08, בית משפט מחוזי חיפה, בעניין פיצויי הפקעה

  ת"א 782-08, בית משפט מחוזי חיפה, בעניין פיצויי הפקעה

  ת"א 28464-04-12 , בית משפט שלום חיפה, בעניין ליקוי בניה ונזקים

  ת"א 6594-12-12 , בית משפט שלום חיפה, בעניין ליקויי בניה

  ת"א 42851-01-14 , בית משפט שלום עכו, בעניין נזקי מים וביוב

  ת"א 26209-03-14, בית משפט שלום אשדוד, בעניין ליקויי בניה

  ת"א 47680-06-14, בית משפט שלום בעכו, נזקים לאחר שטפון

ת"א 23129-02-16, בית משפט מחוזי חיפה, בעניין פיצויי הפקעה

  ת"א 13972-09-14, בית משפט שלום קריות, בעניין נזקים ותגמולי ביטוח

  ת"א 17761-03-16, בית משפט שלום חיפה, בעניין נזקים ותגמולי ביטוח

  ת"א 39401-03-16, בית משפט מחוזי חיפה, בעניין פיצויי הפקעה

  ת"א 2307-03-17, בית משפט מחוזי חיפה, בעניין תשלום לדייר מוגן

  ת"א 46289-01-19, בית משפט שלום נצרת, בעניין שווי עבודות בניה

  ת"א 27542-06-19, בית משפט שלום אשקלון, בעניין ליקויי בניה וירידת ערך דירה

  ת"א 5945-09-19, בית משפט שלום קריות, בעניין נזקים לאחר קריסת קיר ותגמולי הביטוח

  ת"א 19482-10-19, בית משפט שלום קריות, שווי עבודות בניה

  ת"א 69953-01-20, בית משפט שלום קריות, נזקי רטיבות ושווי תגמולי ביטוח

  ת"א 28794-04-20, בית משפט שלום קריות, בעניין ליקויי בניה