התנגדויות וטיפול בהתנגדויות לתוכניות בניה

על פי החוק, ניתן להתנגד לתוכניות בניה חדשות המוגשות לוועדות התכנון והבניה, בין אם מדובר על בקשות להיתר בניה הכוללות הקלות או תוכניות מתאר חדשות – תוכנית מפורטת, תוכנית מתאר מקומית, תוכנית מתאר מחוזית וכו'.

במקרה של בעל קרקע או דייר הרואה את עצמו נפגע מתוכנית שהוגשה לאישור, או לחילופין, יזם נדל"ן שמבקש לאשר תוכנית כנגדה הוגשה התנגדות של אחרים, נדרש להגיש חוות דעת מומחה כדי לתמוך בטענות ולשכנע את מקבלי ההחלטות.

ירון גולן, שמאי מקרקעין ומהנדס בנין, בעל ניסיון של 25 שנה בתחום ניהול פרויקטים, ייזום , שיווק, ניהול הנדסי וייעוץ, מכין חוות דעת מומחה אשר יסייעו לכם בהליך ההתנגדות בכל פורום רלבנטי- וועדה מקומית לתכנון ובניה, וועדה מחוזית לתכנון ובניה, ועדת ערר וכן בדיונים אצל המפקח על בתים משותפים. ידע וניסיון בתחום תכנון וניהול פרויקטים וגם בתחום שמאות מקרקעין הם השילוב המנצח לצורך כתיבת חוות דעת מומחה איכותית ומשכנעת