בוררות בתחומי הנדסה ושמאות מקרקעין

ירון גולן, בעל ניסיון של כ-25 שנים בתחומי הבניה והנדל"ן וכן בוגר קורס בוררים של אוניברסיטת בר אילן.

ענף הבניה והנדל"ן הוא תחום סבוך ומורכב בו מעורבים שחקנים רבים ומגוונים- אנשי עסקים, חברות עסקיות, יועצים, קבלנים , ספקים, יבואנים, עורכי דין, דיירים ובעלי דירות, רוכשי דירות ועוד רבים אחרים. במקרים רבים מגיעים הצדדים למחלוקת בנוגע להסכמים שנעשו בין הצדדים ומוגשות תביעות לבתי משפט.

במקום להתנהל במשך שנים רבות בבתי משפט ניתן לקיים הליך בוררות מקצועי וקצר אשר ינוהל על ידי גורם מקצועי.

נושאי התמחות בנושאי בניה ושמאות:

  סכסוכים בין יזם לקבלן ראשי או בין קבלן ראשי לקבלן משנה/ספקים בנוגע לאיכות בניה, תשלום ראוי בהתאם לחוזה, עמידה בלוח זמנים , עלויות בניה וכו'.

  סכסוכים בין יזמים וקבלנים לרוכשי דירות ובעלי דירות

  סכסוכים בין בעלי נכסים לשוכרים

  סכסוכים בין שותפים עסקיים בנוגע למיזמי נדל"ן

  תמ"א 38 פינוי בינוי-סכסוכים בין בעלי דירות שונים בפרויקט, סכסוכים בין בעלי דירות ליזם

  סכסוכים בין יועצים בפרויקט ליזם

  מחלוקת בין יורשים או שותפים לצורך פרוק שיתוף במקרקעין

  מחלוקת בין יורשים בקביעת שווי נכסים בעת חלוקת רכוש

  שווי דמי שכירות ראויים

הליך בוררות הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה הצדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור. בחלק מן המקרים, הליך הבוררות הינו חלק בלתי נפרד מנספח חוזה או כל הסכם התקשרות אחר בין מזמין עבודה לקבלן, כשזהות הבורר מצויינת ובמקרים אחרים לא.

בשונה מהליך הגישור, הבורר מחוייב להיות אובייקטיבי אך לא נייטרלי כמגשר. כמו כן, מחוייב הבורר להכריע בסכסוך שלפניו וזאת בניגוד לדעה הרווחת לפיה הבורר מפשר. בהתאם לכך, רשאי הבורר במהלך כל הליך בוררות לקבל עמדתו של צד אחד במלואה ולחייב את הצד האחר במלוא הסכום. כמו כן, רשאי הבורר אף לדחות את התביעה על כל מרכיביה וזאת בדומה לביהמ"ש.

סדר הדין בבוררות הוא בדרך כלל חופשי יותר, ונתון יותר לשליטת הצדדים. אולם אם לא הוסכם במפורש בין הצדדים על כללים שונים, קובע החוק כללים החלים על כל בוררות, המסדירים את ניהול ההליך, הליכים מקדמיים, חקירת העדים, משך זמן הבוררות, וכיוצא בזה. כללים אלו מצויים בתוספת הראשונה לחוק.

בוררויות אינן מחויבות להידון על פי הדין המהותי אלא אם כן קבעו הצדדים אחרת או לחלופין קבעו הצדדים כי ניתן להגיש ערעור על הפסק לבית המשפט. עד לשנת 2008 פסקי בוררות לא היו חייבים בנימוק, אלא אם כן הורו זאת הצדדים לבורר במפורש. בסוף שנת 2008  התקבל תיקון מס' 2 לחוק הבוררות והתהפכה ברירת המחדל – כל עוד לא קבעו הצדדים אחרת חלה חובת הנמקה על הבורר. דרישות צורניות – על פסק הבורר לכלול על פי החוק את חתימת הבורר ותאריך החתימה.

זהות הבורר

כל אדם יכול להיות בורר – אין נדרשת כל הכשרה לשם כך, ואין צורך בכל השכלה מיוחדת. עם זאת, יש להניח כי הצדדים לא יפקירו עניינם בפני סתם אדם שאינו בקיא בחוק או בעניין המהווה את נושא הבוררות. יש המעבירים בוררויות למומחים 'בעניין שבו נוגעת הבוררות'. כך למשל במחלוקת בנושאי הנדסה, בניה  ונדל"ן נהוג לפנות למהנדס בניין או לשמאי מקרקעין שישמש כבורר.

יתרונות הליך הבוררות

  הליך הבוררות קצר משמעותית מניהול תיק בביהמ"ש.

  זהות 'הבורר – מומחה' נקבעת ע"י הצדדים.

  דיון בבית המשפט הוא גלוי ופסק הדין מתפרסם בציבור, בעוד שבוררות יכולה להישאר חשאית.

  סכסוכים משפטיים עשויים לכלול הכרעות הדורשות ידע מקצועי או טכני, ואלו בבוררות – הצדדים יכולים לבחור לעצמם בורר שהוא בעל מקצוע שאינו שופט – מהנדס, רואה חשבון, אדריכל וכדומה.

  הליכי הבוררות מתנהלים ביעילות בדרך כלל ונמשכים זמן קצר בהשוואה להליך בבית המשפט.

פניה לבורר שהוא מהנדס בנין ושמאי מקרקעין תביא תועלת לשני הצדדים ותוכל להביא את הסכסוך לסיום בלוח זמנים קצר ככל שניתן ובצורה מקצועית ללא מעורבות של בתי משפט.